ผู้ประกอบการ-ยุคดิจิตอล

คอร์สเร็วๆ นี้ อบรม ผู้ประกอบการ ยุคดิจิตอล ทั้ง ทฤษฎี แล่ะ Work Shop ปฏิบัติ เรียนกลุ่มเล็ก 10 คน


สำหรับ ผู้สนใจจะทำธุรกิจส่วนตัว ขนาดเล็ก นักเรียน ผู้ว่างงาน ไม่มีประสบกาณณ์ อยากจ่ะเริ่ม แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไง หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้า อยู่แล้ว หาความรู้เพิ่มเติม

เปิดเรียน 1 มี.ค. 2563 นี้ จันทร์-ศุกร์ 13-17:00 น. 4 อาทิตย์ หรือ 1 เดือนเต็ม ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/คน ทั้งหมด 20 วันๆ ล่ะ 3-4 ชม. คือตกวันล่ะเพียง 500 บาทเท่านั้น สถานที่เรียน หน้าร้านยูคอล ปากซอยวงศ์สว่าง 27

วิทยากร ดร. ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูคอล เทคโนโลยี ผู้ศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ทั้งด้วยตัวเองจากการอ่านตำรามากมาย กว่า 20 ปี แล่ะประสบการณ์ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ค้าขายพ่อค้าออนไลน์โดยตรง ที่อยากจะแบ่งบัน พร้อมตำราฟรี แล่ะโค้ชที่ปรึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปี เต็ม โดยผู้เรียนจะต้องเตรียมคิดว่าจะประกอบธุรกิจค้าขายอะไร ผู้สอนจะให้แนวคิด จับมือทำ เพื่อให้ได้จริงๆ

รายละเอียดหลักสูตรมีดังต่อไปนี้: 

-        -  แนวคิดนักลงทุน เงินสี่ด้าน MINDSET เศรษฐี

-        -  การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS จุดแข็ง จุดอ่อน แล่ะการวิเคราะห์ทางการเงิน

-        -  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

-        -  เทคนิคการจัดการ การตลาด การขาย การสร้างแบรนด์ การเจรจาต่อรอง

-        -  แนวคิด วิธีการแสวงหาแหล่งเงินทุน

-        -  การจัดทำบัญชี แล่ะวางแผนภาษี

-        -  การถ่ายรูป แล่ะทำคลิปสินค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล่ะด้วยโทรศัพท์มือถือ

-        -  เขียนเว็บไซต์ด้วย WordPress การขายออนไลน์

-        -  การตลาดดิจิตอล วิธีทำ SEO, Google adwords, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter วิธียิงโฆษณาให้ปัง แล่ะเสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด

-        -  วิธีการนำเข้า-ส่งออกแล่ะการหาสินค้าแล่ะบริการมาขายหรือส่งออกไปทั่วโลก ผ่าน Platform ต่างๆ

เพจข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/songwut.trading

 

หลกสตรผประกอบการยคดจตอล 1

Top