PEPPADY logo Graphic School 

เราจะใช้ ห้องชั้นล่าง เป็นห้องเรียน สอนวิชาศิลปะ ถ่ายรูป ทำหนังสั้น คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมติดแอร์เย็นสบาย มีคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ โตีะ เก้าอี้เรียน อุปกรณ์การถ่ายรูปครบครัน

สอน ผประกอบการ ถายรป วชาชพ มอเตอรไซคไฟฟา 4

สอน ผประกอบการ ถายรป วชาชพ มอเตอรไซคไฟฟา 15

สอน ผประกอบการ ถายรป วชาชพ มอเตอรไซคไฟฟา 10

IMG 1639

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Top