Joomla for CMS ออกแบบเว็บไซต์ ด้วย Joomla สำหรับเว็บองค์กร

Joomla For CMS

หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเว็บไซต์รูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบการสร้างเว็บไซต์ โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้าน Programming มากนัก เพียงแต่ศึกษาขั้นพื้นฐานมาเท่านั้น โดยเรียนรู้ตั้งแต่การติดตั้งเว็บไซต์, การจัดวางเปลี่ยนแปลงรูปแบบ, การบริหารจัดการข้อมูล, การจัดการรูปภาพ, การสร้างเว็บบอร์ดหรือคอมมูนิตี้เพื่อสร้างเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม และการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบบริหารจัดการอย่างสมบูรณ์แบบ

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

HTML ขั้นพื้นฐาน, PHP ขั้นพื้นฐาน, MySQL ขั้นพื้นฐาน

Joomla

Top