เทอร์โมไดนามิกส์

thermo

วิชา เทอร์โมไดนามิคส์ (Thermodynamics)

ผู้สอน ดร. ทรงวุฒิ กระแสอินทร์

คำอธิบายรายวิชา


ศึกษาเกี่ยวกับ วัฎจักรกำลังก๊าซ วัฎจักรกำลังไอ วัฎจักรย้อนกลับ การใช้สารตัวกลางในวัฎจักรต่าง ๆ สมการสภาวะก๊าซที่เป็นจริง แผนภูมิอากาศ หลักการปรับอากาศหลักการเบื้องต้นของการเผาไหม้เชื้อเพลิง หลักการทำงานของหัวฉีด

แผนการสอน
1    แนะนำรายวิชาและเอกสารการสอน    
2    คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์    
3    กฎข้อที่หนึ่ง และกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
4    งานและความร้อน พลังงาน
5    เอนโทรปี
6    สอนทำโจทย์    
7    สอนทำโจทย์    
8    เครื่องยนต์ ความร้อน ปั๊มความร้อน
9    เครื่องทำความเย็น
10    การเปลี่ยนรูปของพลังงานก๊าซอุดมคติ
11    การหาค่าอัตราการไหล
12    พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน
13    การปรับอากาศและแผนภูมิ    
14    สอนทำโจทย์           

ตำราและเอกสารหลัก
1.    เทอร์โมไดนามิกส์ (THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING APPROACH) (ปรับปรุงล่าสุด)  ผู้แต่ง/ผู้แปล : YUNUS A. CENGEL และคณะ/สมชัย อัครทิวา และคณะ  ปีพิมพ์ : 7 / 2554  จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 688 หน้า  
2.    Cengel Y, Boles M. Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill Science, 7 edition, 2010.

วีดีโอให้ศึกษาเบื้องต้นhttps://www.youtube.com/watch?v=saIFHw9RyKM&index=1&list=PLP07X-5YuPLP4zK5gVO1RM4N90p8uXDfG 

ระยะเวลาการอบรม 5-10 วัน ขึ้นอยู่กับผู้เรียน วันล่ะ 1,500 บาท หรือผู้ที่มีพื้นความรู้อยู่แล้ว มีคำถามบางอย่าง เพียงแค่ปรึกษา

ค่าอบรมและวิธีการชำระเงิน ชำระวันแรกที่เรียนกับอาจารย์สอน

Top