ภาษาอังกฤษเพื่อสอบเอนทรานซ์

(หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) หรือไม่?? ถ้าได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ดี >> ชีวิตพลาดสิ่งดีไปหลายอย่าง เพราะอังกฤษสอบเข้าทุกคณะ   ปูพื้นฐาน พร้อมเทคนิคทําคะแนน เพื่อพร้อมสอบ!!! ดังนั้นภาษาอังกฤษดีชีวิตก็จะดี • • • •

เทคนิคการทําข้อสอบไวยากรณ์

เทคนิคการเดาคําศัพท์

เทคนิคการทําข้อสอบบทสนทนา

เทคนิคการทําข้อสอบ

Reading Comprehension

การอ่านเนื้อเรื่อง

Top