Short Movie เทคนิค การถ่ายทำหนังสั้น พื้นฐาน

หลักสูตร  

  • การทำภาพยนต์สั้น (Introduction of Short Film)การทำภาพยนตร์สั้น (Introduction of Short Film)ครูผู้สอน   อาจารย์ ทศพล  กระแสอินทร์ Bachelor of interactive media,Sydney. 

Top of Form

Search

Bottom of Form

 

การทำภาการทำภาพยนต์สั้น (Introduction of Short Film)ความรู้พยนตร์สั้น (Introduction of Short Film)การทำภาพยนตร์สั้น (Introduction ห้หลักสูตร  การทำภาพยนตร์สั้น (Introduction of Short Film f Short Film

PEPPADY กราฟิกสคูล เปิดสอนคอร์ส Motion Graphic โดย NOOM_OK The Filmmaker Studio Co,td. https://www.facebook.com/noomok.ok

กราฟิกดีไซเนอร์,ช่างภาพ
หลักสูตรระยะยาว 6 อาทิตย์ เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-19.00 เริ่มชั่วโมงแรกวันเสาร์ ที่ 21กุมภาพันธ์ 2560

Inbox สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด เพียง 6 ที่เท่านั้น!! 

https://www.facebook.com/noomok.ok

เนื้อหาคอร์สการทำภาพยนต์สั้น (Introduction of Short Film)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น (Introduction of Short Film)
หัวข้อการสอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น (Introduction of Short Film)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น เช่น องค์ประกอบศิลป์ของภาพและเสียงในภาพยนตร์ การสื่อความหมายด้วยศิลปะ การเล่าเรื่องราว การออกแบบ การถ่ายภาพ การตัดต่อ การสร้างภาพพิเศษ ดนตรีและเสียงประกอบในภาพยนตร์

การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (Film Production Design)

กระบวนการออกแบบงานด้านศิลปะในภาพยนตร์ การเขียนภาพร่างการออกแบบฉาก เสื้อผ้า การแต่งหน้า และทรงผมในภาพยนตร์ ตลอดจนการเขียน Story Board

 

 

 

ศิลปะการแสดงในภาพยนตร์ (Art of Acting for Film)

ความสัมพันธ์ของจินตนาการและการถ่ายทอดจินตนาการสู่การแสดง การสร้าง Action กับแรงบันดาลใจ การศึกษาชีวิตจริงของตัวละครเพื่อประยุกต์กับบทบาทการแสดง ระดับอารมณ์ของนักแสดง ความสอดคล้องกับระยะห่างของกล้อง

 

 

การกํากับภาพยนตร์ (Film Directing)

การตีความเรื่องราวในบทภาพยนตร์ เน้นภาพยนตร์แนวบันเทิงการค้นหาและถ่ายทอดสาระ สําคัญของเรื่อง ศิลปะการแสดงสําหรับภาพยนตร์ การ กํากับ การควบคุมจัดวางตําแหน่ง และทิศทางการ เคลื่อนไหวของนักแสดง การควบคุมจังหวะของการเล่าเรื่องให้ลื่นไหล

 

การผลิตเสียงเพื่องานภาพยนตร์ (Sound Production for Film)

การออกแบบเสียง การใช้เสียงประกอบ เสียงดนตรี ตลอดจนการสร้างเสียงพิเศษในภาพยนตร์

 

 

เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ (Techniques for Film Production)

การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์อย่างถูกวิธี การเลือกใช้และการ ควบคุมการทํางานของกล้องดิจิทัล การตั้งกล้อง การรู้จักประเภท และการเลือกใช้ไฟต่าง ๆ การเลือกใช้กล้อง เลนซ์ ฟิลเตอร์ ให้สอดคล้องกับการถ่ายทํา ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ในการถ่ายภาพยนตร์ รูปแบบต่าง ๆ

 

 

การถ่ายภาพยนตร์ (Cinematography)

การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เน้นหน้าที่ของการเป็นช่างถ่ายภาพสําหรับภาพยนตร์ ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อความหมายของภาพเชิงสัญลักษณ์ การจัดแสงเพื่อสื่ออารมณ์ของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพพิเศษต่าง ๆ

 

 

 

การตัดต่อภาพยนตร์ (Film Editing)

ศิลปะของการลําดับภาพและเสียงเพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่อง แนวคิดต่างๆ ของการลําดับภาพและเสียง การตัดต่อภาพกับการสร้างความหมายใหม่ในภาพยนตร์ เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ ความสําคัญของความต่อเนื่อง

 

 

ภาพยนตร์สั้น (Short film)

โดยแบ่งศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 – 8 คน มอบหมายงานในการทํางานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจริงใช้ระยะเวลาการทํางานไม่เกิน 1 เดือน ครึ่ง

 

 

*เมื่อลงทะเบียนสมัครแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งตารางเรียนให้ทาง e-mail

 

สถาณที่ ฝึกอบรม 
Peppady Graphic School 
56/7 ซอยกรุงเทพนนท์ 7, ถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี
บางเขน, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี, 11000
โทรศัพท์: 0952182100,081-0176302 (09:00-17:00 น.)
อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์www.peppady.in

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-0176302PEPPADYกราฟฟิคสคูล .

หลักสูตรระยะยาว 6 อาทิตย์ เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-19.00 เริ่มชั่วโมงแรกวันเสาร์ ที่ 21กุมภาพันธ์ 2560
Inbox
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด เพียง 6ที่เท่านั้น!!

https://www.facebook.com/noomok.ok

#จบคอสร์ ได้ผลงานตนเอง ไปหนึ่งชิ้น และมีโอกาศฝึกงานกับ The Filmmaker Studio Co,ltd.

#แล้วโลกการออกแบบของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล 

S1190024 

6 

7 

4 

8 

S1190027 

9 

13

Top