Product Photography การถ่ายภาพสินค้า เพื่อลงเว็บไซต์

เรียนถ่ายภาพสินค้าต่างๆ เพื่อลงเว็บไซต์
เน้นภาคปฏิบัติ (รวม 3 ชั่วโมง) 

เคยดูภาพถ่ายสินค้าในโฆษณาและออนไลน์แล้วคิดว่า อยากจะถ่ายให้สวยอย่างนั้นไหมครับ?

เริ่มต้นเส้นทางการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยคอร์สเรียนเบื้องต้นของเรา จะสอนเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ตัวเลือกพื้นหลัง เคล็ดลับการจัดแสง และอื่นๆ อีกมากมาย อุปกรณ์ที่ต้องการ 


สิ่งที่ะได้เรียนรู้
:

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้า
- กล้องและเลนส์สำหรับถ่ายภาพสินค้า
- แนะนำ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพสินค้า
- พื้นที่สตูดิโอและวิธีทำให้ใช้งานได้
- กล้องและเลนส์สำหรับการถ่ายภาพสินค้า
- วิธีทำ Scrim ทำไมและจะถ่ายภาพแบบ Tethered ได้อย่างไร
- โครงสร้างไฟล์และการจัดเก็บ
- การจัดแสงแบบไล่ระดับสีสำหรับการถ่ายภาพสินค้า
- ตัวปรับแต่งแสงที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพสินค้า
- ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกฎกำลังสองผกผัน
- ชุดอุปกรณ์สตูดิโอขั้นสูงสำหรับการถ่ายภาพสินค้า


คอรสถายภาพสนคา เพอลงเวบไซต 8

คอรสถายภาพสนคา เพอลงเวบไซต 5

คอรสถายภาพสนคา เพอลงเวบไซต 4

 

 

Top