PhotoShop ตกแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ

เรียนปรับแต่ง RAW File และตกแต่งภาพด้วย Photoshop และเทคนิคตกแต่งภาพ
แบบต่างๆที่สะดวกและรวดเร็ว : 900 บาท/ท่าน (เน้นภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)

        หลักสูตร  

Top of Form

Search

Bottom of Form

 

Graphic Design with PhotoShop
***
ผลงานนักศึกษาคอร์สโมชั่นกราฟิก***

PEPPADY กราฟิกสคูล เปิดสอนคอร์ส Motion Graphic โดย NOOM_OK The Filmmaker Studio Co,td. https://www.facebook.com/peppady/

กราฟิกดีไซเนอร์,ช่างภาพ ผลงานมากมายทั้งรายการโทรทัศน์ แอพพลิเคชั่น และ โมชั่นกราฟิก

Graphic Design with PhotoShop

ภาพรวมของโปรแกรม

หลักสูตร ทั้งหมด 16 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3.0 ชั่วโมง ราคา 1,900 บาท

หัวข้อในการอบรม Graphic Design with Photoshop

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)

- แถบคำสั่ง (Menu Bar)

- แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ (Tool Option Bar)

- กล่องเครื่องมือ (Toobox)

- การกำหนดความละเอียดภาพ

- การใช้เครื่องมือ Move , Pan และ Zoom

- การใช้เครื่องมือในหมวด Selection >> Marqee , Lasso และ Majic Wand

- การสร้าง Selection แบบอิสระ และรูปทรงมาตรฐาน

- การเพิ่ม และลดขนาดพื้นที่ Selection

- การเพิ่มเส้นขอบให้กับ Selection ด้วยคำสั่ง Stoke

- การกำหนดพื้นที่ Selection ให้มีขอบฟุ้งกระจายด้วย Feature

- การเทสีลงสีในพื้นที่ Selection (Fill) ด้วย Paint Bucket & Gradient Tool

- การเลือกสีจาก Foreground & Background

- การสร้าง , ปรับแก้ตัวอักษร (Text) และการแก้ปัญาสระลอย

ครั้งที่ 2 (โหมดสีภาพ และการปรับแต่งภาพ)

- การใช้งาน Layer , Layer Mask , Channel

- การใช้งาน History

การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ

- การคัดลอกพืนผิวด้วย Stamp tool และ Pattern Stamp tool

- การลบภาพด้วยยางลบ

- การใช้คำสั่งในหมวด Transform

- การปรับเปลี่ยนขนาดภาพด้วย Image Size

- การตัดภาพเฉพาะส่วนด้วย Crop Tool

- การเพิ่ม และปรับเปลี่ยนขอบเขตการทำงานด้วย Canvas Size

- การเปลี่ยนโหมดของสีเป็น Grayscale , Bitmap , RGB Color , CMYK Color , Duotone

- การปรับแต่งสีภาพด้วย Adjustment

- การใช้ Brush Tool

- การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบ Vector >> Shape Tool

- การใช้งานรูปร่างสำเร็จรูป (Custom Shape Tool)

ครั้งที่ 3 (Filters & Tools)

- การใช้ Pen Tool

- การใช้ Color Stamp Tool

-การใช้ Healing Brush Tool                        

- การใช้ Patch Tool

- การใช้งาน Filters ต่างๆ ที่สำคัญ         

ครั้งที่ 4 (การปรับแต่งและจัดการ สีจากภาพถ่าย)

- การปรับความสว่างและความชัด ( Brightness / Contrast )

- การปรับสีของภาพด้วย Color Balance

- การปรับสีของภาพด้วย Hue and Saturation

- การ Save และ Print                                                        

- การ Export File ไปทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

 
 
Top