Model Photography ถ่ายภาพ บุคคล นางแบบ

เรียนถ่ายภาพ Portrait กับนางแบบ : 1,200 บาท/ท่าน (เน้นภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)

เนื้อหา:     

   เป็นคอร์สเรียนที่ต่อยอดจากคอร์สถ่ายภาพเบื้องต้นถึงระดับกลาง โดยเน้นภาคปฎิบัติ กับการใช้งานจริงด้วยกล้อง DSLR หรือ Mirrorless

เนื้อหาประกอบด้วย
- การเลือกใช้งานระบบโฟกัสที่ถูกต้องและเหมาะสมในการถ่ายภาพ Portrait
- การควบคุมแสงให้พอดี จากการตั้งค่า ISO , Speed , F ให้เหมาะกับการถ่ายภาพ Portrait
- การจัดองค์ประกอบภาพ การวางจุดสนใจ การเลือกฉาก ในการถ่ายภาพ Portrait
- การเลือกสัดส่วนของตัวแบบในการถ่ายภาพ Portrai
- การเลือกโทนสีและ White Balance ให้สัมพันธ์กับภาพ Portrait>
- ระบบวัดแสงในการถ่ายภาพ การวางจุดสนใจ การเลือกฉาก
- การชดเชยแสง ในสภาพแสงแบบต่างๆ
- เทคนิคการถ่ายภาพชัดตื้น (หน้าชัดหลังเบลอ)
- การถ่ายแบบมีเส้นนำสายตา
- เทคนิคการถ่ายภาพโบเก้
- การเลือกช่วงเลนส์แบบต่างๆในการถ่ายภาพ Portrait
- การถ่ายภาพแบบ Rim Light
- การถ่ายภาพนางแบบในแบบต่างๆ ท่านั่ง ท่ายืน
- มีอาจารย์ช่วยดูและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของท่านในสถานะการณ์จริง
      
สอบถามหรือจองวันเรียน   โทร   0952182100

course 05 2

Top