การปรับแต่งภาพ โดยใช้โปรแกรม PhotoShop


เรียนปรับแต่ง RAW File และตกแต่งภาพด้วย Photoshop และเทคนิคตกแต่งภาพ

แบบต่างๆที่สะดวกและรวดเร็ว : 900 บาท/ท่าน (เน้นภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)

      
Notebook & Software: หากไม่สะดวกนำ Notebook มาด้วย ทางเราจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้ได้
หากไม่มี Software สามารถนำ Notebook มาทำการติดตั้งก่อนเรียนได้

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
ออกแบบไอคอน นามบัตร ภาพประกอบ และตัวอักษร
ทำความสะอาดความไม่สมบูรณ์ของใบหน้า ปรับปรุง และซ่อมแซมรูปภาพ
ใช้เอฟเฟ็กต์ที่สร้างสรรค์เพื่อออกแบบรูปแบบข้อความที่น่าทึ่ง
ลบคนหรือวัตถุออกจากรูปภาพ
ตัดบุคคลออกจากพื้นหลัง
การเลือกหลัก เลเยอร์ และการทำงานกับแผงเลเยอร์

จะเรียนรู้อะไร?

เลเยอร์หลักและแผงเลเยอร์ ย้าย เลือก และแก้ไขเลเยอร์ ทำงานกับ Pen Tool อย่างมืออาชีพ

สร้างและแก้ไขรูปร่าง ลบปัญหาผิวและรีทัชภาพ

จัดการและซ่อมแซมรูปภาพด้วยวิธีที่สร้างสรรค์… และอีกมากมาย!

เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถตกแต่งภาพให้สวยงามมากขึ้น ด้วยคำสั่งพื้นฐานที่ใช้บ่อย 

 

คอรสแตงภาพดวย PhotoShop


Top