เรียนการใช้งานแฟลชแยก(Flash) : 2,700 บาท/ท่าน (เน้นภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)

เนื้อหา:     

หลักสูตรนี้ต่อยอดจากการเรียนถ่ายภาพเบื้องต้นถึงระดับกลาง เพราะการใช้งานแฟลชแยกนั้น เหมาะกับการใช้งานร่วมกับหมวด M โดยจะไปถ่ายกับสถานที่ที่มีไฟสวยงาม เช่น หน้า Paragon

ถ่ายภาพด้วยแฟลชแยก เปิดทุกวันธรรมดา เริ่ม 18.00-21.30

 - หากเรียนเดี่ยว และทางเรามีนางแบบให้ ท่านละ 2,700 บาท
 - หากเรียนเดี่ยว ลูกค้าหานางแบบเอง ลด 1,200 บาท
 - หากมาเรียนเป็นคู่ และทางเรามีนางแบบให้ ท่านละ 1,600 บาท
 - หากไม่มีแฟลชสามารถยืมเรียนได้ สำหรับ Nikon หรือ Canon

    เป็นเนื้อหาการเรียนถ่ายภาพในช่วงที่มีแสงและช่วงกลางคืนที่ต้องใช้ Flash แยก โดยเนื้อหาเน้นการใช้งานจริง ตั้งแต่ การจัดองค์ประกอบภาพ การวัดแสง มุมมองและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของท่านในสถานะการณ์จริง และเน้นสอนการควบคุมและใช้งาน Flash แยก กับการถ่ายภาพบุคคล ซึ่งมีลูกเล่นอีกมากให้เรียนรู้ โดยเรียนถ่ายภาพกับสถานที่ที่มีแสงไฟสวยงามในเวลากลางคืน

- เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อแสงแฟลช
- การนับค่าสต็อป (Stop) ของแสงจาก ISO Aperture
- การนับค่าสต็อปของแสงจากกำลังแฟลช
- Guide Number
- ระยะทางของแฟลชที่มีผลต่อแสง
- การซูมหัวแฟลชเพื่อช่วยกำหนดลักษณะแสง และกำหนดกำลังแฟลช
- การใช้ระบบแฟลช Manual
- การใช้แฟลชแบบ TTL (TTL, TTL-BL, ETTL) แบบมืออาชีพ
- การใช้แฟลชระบบต่อเนื่อง (Repeat Flash / Multi Stroboscopic Flash)
- การแยกแฟลชออกจากกล้อง (การใช้งาน Wireless Flash)
- การแยกแฟลชมากกว่า 1 ตัว
- การใช้ทริกเกอร์และการสั่งแฟลชแยกให้ทำงาน
- การใชแฟลชหัวกล้องสั่งแฟลชแยกให้ทำงาน
- การ Bounce แฟลช
- High Speed Sync
- แฟลชที่สัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
- แฟลชระบบ Slow Sync / Rear Flash
- การจัดทิศทางของแสงแฟลช
- ลักษณะเงาและแสงของภาพ
- แสงนุ่มและแสงแข็ง
- การ balance แสงแฟลชกับแสงธรรมชาติ
- เทคนิคการใช้เจลย้อมสีแฟลช
- โบเก้จากไฟกลางคืน
- อุปกรณ์ต่างๆของแฟลช เช่น Wide Panel / Catch Panel / Soft box / Diffuser

flash 2flash 1
flash 3

Top